Voor groep 1 t/m 8 biedt Cinema Enkhuizen verschillende workshops en lessen, om leerlingen mee te nemen in de wereld van film, ze te leren kijken en kennis te laten maken met beeldtaal.


Film in de klas

‘Film in de klas’ is een selectie Nederlandse films voor het basis- en voortgezet onderwijs, aansluitend bij de belevingswereld van leerlingen en thema’s zoals pesten en vriendschap. De films kunnen worden gebruikt om leerlingen bewust te leren kijken.