Cinema Enkhuizen is gevestigd in de Drommedaris, ook wel Ketenpoort genoemd. Het gebouw stamt uit 1540 en maakte deel uit van de stadsmuur die Enkhuizen in die tijd omringde. Daarnaast was het een verdedigingstoren die waakte over de havens van de stad en uitzicht gaf op de toenmalige Zuiderzee. 

Drommedaris 

Waar het gebouw zijn naam aan heeft te danken is niet eenduidig. Waarschijnlijk vond de bevolking van Enkhuizen dat het gebouw iets weg had van een dromedaris (een kameelachtige met een bult), een bijnaam die al stamt uit de begintijd. Het is ook mogelijk dat het gebouw is vernoemd naar het VOC-schip met de gelijknamige naam dat gebruikt werd door Jan van Riebeeck toen hij Kaap de Goede Hoop ontdekte. 

Uitbreiding havens 

De stadsmuur werd afgebroken toen de stad werd vergroot tot zijn huidige vorm met aarden wallen. Ook de havens werden aanzienlijk vergroot. De Drommedaris bleef echter het havengebied domineren met zijn kanonnen, samen met andere verdedigingswerken. 

Opgehoogd 

Zo’n honderd jaar na de eerste bouw en na de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden, is de Drommedaris in 1649 opgehoogd tot zijn huidige hoogte. Het waarom is niet helemaal duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid had het iets te maken met het kunnen inhangen van het inmiddels beroemde carillon. 

Gebruik 

Lange tijd diende het gebouw als gevangenis en opslagruimte, maar het huisvestte ook in het begin van de vorige eeuw het eerste telegraaf- en postkantoor van de stad (met dichtgemetselde poort). Sinds 1959 is De Drom, zoals het door vaste bezoekers genoemd wordt, in gebruik als cultureel centrum, café en jeugdherberg. In het najaar van 2015 heeft Cinema Enkhuizen haar deuren er geopend.