In 2015 heeft de samenwerking tussen Hoorn en Enkhuizen geresulteerd in de doorstart van Filmhuis Enkhuizen in de Stichting Cinema Enkhuizen.
Cinema Enkhuizen is vanaf de start in het culturele bolwerk De Drommedaris succesvol. Cinema Enkhuizen organiseert 6 voorstellingen per week en is het gehele jaar geopend. Het aantal bezoekers steeg van 500 in 2013 naar 11.000 bezoekers in 2019.

Hartelijk welkom in De Drommedaris aan de Paktuinen 1.


Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Aan Stichting Cinema Enkhuizen is door de Belastingdienst de ANBI-status verleend en ook die van Culturele ANBI. Dat is een erkenning van het culturele belang van onze stichting. De status houdt o.a. in dat giften aan onze stichting (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De status brengt ook de verplichting met zich mee openheid te bieden over onze financiën en activiteiten.

Fiscaal nummer 8538 25 622
BTW nummer: NL 8068.00.720. B01
KVK nummer:  60245255
IBAN/bankrekening: NL 37 INGB 0006 8328 10

Directeur-bestuurder

Mevr. M Wagenaar

Raad van Toezicht

Dhr. E. Jager – voorzitter
Mevr. E. Wybenga – lid
Dhr. K. Boon – lid

Beloningsbeleid

De leden van het de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.

Doelstellingen

Stichting Cinema Enkhuizen heeft als doel:
Het bevorderen van een gevarieerd cultureel aanbod in West-Friesland in het algemeen en in Hoorn in het bijzonder, vanuit de cinematografie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.